"Vi arbetar målmedvetet för att uppnå värdeskapandegrad om 75% i projekt där vi är totalentreprenör"

Läs mer

Vårt största affärsområde

Våra erfarna och kreativa medarbetare driver sina projekt med högt engagemang och målsättning att det senaste projektet alltid ska vara det bästa utifrån; beställd kvalitet, kostnadsbudget, säkerhet och tidsplan. Alla nya entreprenadprojekt jobbar med uppkopplad produktion, effektfull logistik och sammankopplade tidsplaner.

Via branschledande produktivitet bygger vi bostäder, kommersiella lokaler, offentliga byggnader, lager-, logistik- och industribyggnader. Vi bemannar våra projekt från våra entreprenadavdelningar i Jönköping, Östergötland, Stockholm och Kronoberg.

När ni väljer Gärahov som er byggentreprenör, kan ni förvänta er att arbeta med en engagerad, professionell och kreativ partner. Vi strävar efter nära samarbete med er och våra samarbetspartners för att förverkliga ert projekt enligt gemensamma förväntningar, tidplaner och budget.

Vi utmärker oss genom branschledande produktivitet och kontinuerligt förbättringsarbete, där vi använder modern teknik för mätning och utvärdering. Vi är medvetna om att den mest värdeskapande fasen är den tidiga projekt- och planeringsfasen. Därför föredrar vi att genomföra projekt enligt vår samverkansmodell, där ni som kund får dra nytta av vår byggerfarenhet och samtidigt minska kostnaderna.

Gärahov har omfattande erfarenhet av entreprenadprojekt och vi är redo att bidra med vår kunskap och kreativitet redan från projektidé. Tillsammans formar vi projektet utifrån er vision och med stort fokus på er projektbudget. Vårt mål är att minimera Ändrings-, Tilläggs- och Avgående arbete (ÄTA) genom noggrann projektering tillsammans med er som beställare.

De projekt där vi uppnår bäst resultat när det gäller projektekonomi, kvalitet, säkerhet och tidplan är när projektorganisationen består av representanter från beställaren, Gärahov, samarbetspartners och leverantörer som samarbetar nära och effektivt.

Våra medarbetare

Vi sätter kunden och projektet i fokus genom våra kompetenta och engagerade medarbetare. Genom aktivt samarbeta i alla skeden av projektet bygger vi starka relationer och skapa projektresultat som vi kan vara stolta över tillsammans.

Språk