Inom kommersiella nybyggnationsprojekt erbjuder vi egen projektutveckling enligt vår joint-venture (JV) modell.

Vår joint- venturemodell

Inom kommersiella nybyggnationsprojekt erbjuder vi egen projektutveckling enligt vår joint-venture (JV) modell. Vi genomför JV:n tillsammans med bolaget som har behov av nya verksamhetslokaler. Gärahov äger och finansierar 50% av eget kapital i fastighetsprojektet, resterande del av eget kapital finansieras av hyresgästen eller dess ägare. Vid slutbesiktning säljs fastigheten till en långsiktig fastighetsägare

Språk